Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Stáhnout souhrn klinických důkazů
LP1 - CES -Banner for web_2135x750 px 01.jpg

Stáhnout souhrn klinických důkazů

 

Stáhněte si souhrn klinických důkazů: Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty a mobilitu

 

Pracovní úrazy pečujících osob vzniklé následkem manipulace s pacienty/klienty jsou běžné. Využití všestranného přístupu při manipulaci s pacienty/klienty a jejich přesunech, včetně použití vhodných zařízení, jako jsou stropní zvedáky, pasivní a aktivní podlahové zvedáky a pomůcky pro polohování a přesuny, může pomoci snížit četnost úrazů pečujících osob a přispět ke zdravějším výsledkům osob postižených problémy s mobilitou.

Stáhněte si zdarma náš Souhrn klinických důkazů pro manipulaci s pacienty/klienty, abyste se dozvěděli více o:

  • Klíčových faktorech ovlivňujících riziko muskuloskeletálních poranění, rizicích spojených s imobilitou pacientů/klientů a finančních důsledcích pro pečovatelská zařízení
  • Zásadách posuzování mobility a nástrojích pro klasifikaci mobility
  • Prevenci dekubitů při manipulaci s pacienty/klienty
  • Jak vybrat vhodné pomůcky pro přesun a správně se rozhodnout podle funkční mobility pacienta/klienta
Vyberte zemi
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).