Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Objednejte si předvedení
LP 3 - Book Demo1 Banner for web_2135x750 px 05.jpg

Objednejte si předvedení

 

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Věděli jste, že u zaměstnanců poskytujících přímou péči pacientům/klientům je 59 % pracovních úrazů způsobeno činnostmi zahrnujícími manipulaci s pacienty/klienty, jako jsou polohování, přesuny, prevence pádu pacienta/klienta a poskytování asistence pacientovi/klientovi při výkonu?¹

Pro pacienty a klienty s omezenou nebo zhoršenou mobilitou může být konkrétním rehabilitačním cílem nebo hlavní událostí dne čas strávený mimo lůžko. Manuální manipulace s pacienty/klienty je považována za klíčového původce muskuloskeletálních poranění a bolesti zdravotních sester a terapeutů.²,³

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Objednejte si předvedení a podívejte se na naše řešení pro manipulaci s pacienty/klienty v akci.

Odkazy:​

1.Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-344​

2.Richardson et al. Perspectives on preventing musculoskeletal injuries in nurses: A qualitative study. Nursing Open. 2019. 6;915-929 ​

3.Daragh A, et al. Safe Patient Handling Equipment in Therapy Practice: Implications for Rehabilitation. The American Journal of Occupational Therapy. 2013

Vyberte zemi
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).