Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / AirPal® patient transfer system​

AirPal air-assisted patient transfer system

 

With the AirPal® patient transfer system, you can transfer patients from one surface to another and reposition within the bed safely, comfortably and efficiently.​ ​

AirPal supports the patient on a bed of air — an elevating effect created by air flowing through the perforated underside of the AirPal transfer mattress, lifting the patient away from the bed surface.

Safely: Air Assisted Lateral Transfer devices significantly reduce both​ biomechanical demands and injury risk.¹

Comfortably: Cushioning the patient on a bed of air, AirPal can help keep discomfort to a minimum. Demonstrated to significantly reduce physical demands on caregivers, AirPal ranks the most preferred air-assisted device in terms of both comfort and performance.²

Efficiently: In most cases AirPal requires only two caregivers to safely​ transfer a patient. And, because AirPal can be left under the patient, this saves time if another transfer is necessary.​

To assist you in providing the best care possible, here are some resources that you might find useful: ​ ​ ​ 

PIP - Alpha Active 4 (1)

Book a demonstration

Discover the benefits of AirPal and see it in action with a personalized demonstration from an Arjo representative​.

18502 Arjo AirPal SalesAid_230403_Page_19.jpg

Whitepaper: Caregivers' ergonomics

In an ergonomic testing of 3 different air-assisted solutions, AirPal received the highest (best) rating of all systems by the users for performance and comfort and was ranked highest (most preferred) overall.

AirPal (2)

5 things to consider

things to consider when choosing an air-assisted transfer device

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).