Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Právní informace / Zásady týkající se webových stránek

Zásady týkající se webových stránek

Odmítnutí odpovědnosti

Toto je všeobecné odmítnutí odpovědnosti ve vztahu k webovým stránkám společnosti Arjo na adrese www.arjo.com. Upozorňujeme, že mohou existovat další odmítnutí odpovědnosti a oznámení týkající se jednotlivých webů nebo společností skupiny Arjo.

Informace publikované na těchto webových stránkách pocházejí od společnosti Arjo AB a jejích přidružených subjektů (dále „Arjo“) pouze pro informační účely a jejich zveřejnění nelze vykládat jako poskytnutí poradenství nebo doporučení. Na tyto webové stránky byste neměli spoléhat jako na základ jakéhokoli rozhodnutí nebo postupu. Obsah nemusí být úplný ani aktualizovaný. Veškeré informace jsou poskytovány v dobré víře, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, a jakékoli použití informací či materiálů obsažených na těchto stránkách je výhradně na riziko uživatele. 

Nic, co tyto webové stránky obsahují, nelze považovat za výzvu k investování nebo jinému nakládání s cennými papíry společnosti Arjo. Skutečné výsledky a skutečný vývoj se může významně lišit od jakýchkoli výhledových prohlášení vyjádřených na těchto webových stránkách (viz níže). Na dřívější pohyby ceny cenných papírů není možné spoléhat jako na vodítko ohledně jejich budoucích výkonů.

Společnost Arjo neručí za to, že přístup na tyto webové stránky bude možný kdykoli, ani za to, že tyto webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty.

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s podmínkami zde stanovenými. Proto byste si měli kompletně a pečlivě prostudovat tyto zásady týkající se webových stránek před zahájením používání těchto webových stránek a pravidelně je kontrolovat i nadále, protože společnost Arjo může tyto zásady měnit nebo aktualizovat.

Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky mohou zahrnovat určitá výhledová prohlášení o budoucích operacích, výkonech nebo tržních podmínkách. Taková výhledová prohlášení vycházejí pouze z našich názorů a očekávání týkajících se budoucích událostí v době zveřejnění takových prohlášení. Nelze s jistotou tvrdit, že se taková očekávání naplní. Protože výhledová prohlášení zahrnují i předpoklady a odhady charakterizované známými i neznámými riziky a nejistotou, může se skutečný výsledek významně lišit od toho, co uvádí prohlášení. Nezavazujeme se veřejně aktualizovat ani revidovat výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo předpisy burzy cenných papírů. 

Autorské právo a ochranné známky

S výjimkou případů, kde se uvádí jinak, je obsah celých těchto webových stránek chráněn autorským právem, souvisejícími právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které náleží společnosti Arjo. Tato skutečnost se týká i ochranné známky Arjo a dalších emblémů a ochranných známek, které mohou být na těchto webových stránkách reprodukovány. Emblémy společnosti Arjo, její ochranné známky, díla chráněná autorským právem a souvisejícími právy lze jakkoli používat nebo reprodukovat pouze na základě našeho předchozího písemného souhlasu. Všechna práva vyhrazena.

Pokud nám prostřednictvím těchto webových stránek pošlete jakékoli informace nebo materiály, pamatujte, že společnost Arjo může takové informace a materiály využít na celém světě, bez časového omezení (nebo přinejmenším po dobu 50 let), může je měnit, zveřejnit a též je převést na třetí strany nebo s nimi naložit jiným způsobem. Za takové použití neobdržíte žádnou odměnu. Tím, že nám odešlete prostřednictvím těchto webových stránek jakékoli informace nebo materiály, souhlasíte s výše popsaným použitím ze strany společnosti Arjo a dále se zaručujete, že máte právo společnosti Arjo takové informace nebo materiály v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu zaslat.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Arjo zpracovává vaše osobní údaje ve spojitosti s vaším využíváním těchto webových stránek. 

Jak jsou vaše osobní údaje využívány?

Osobní údaje (např. jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu) a neosobní údaje (např. o vašem operačním systému a prohlížeči), které poskytnete společnosti Arjo AB prostřednictvím těchto webových stránek, budou používat pouze společnosti skupiny Arjo a dále jejich subdodavatelé a poskytovatelé služeb.

Na webových stránkách společnosti Arjo můžete například použít kontaktní formuláře a s jejich pomocí kontaktovat společnost Arjo, můžete se přihlásit k odběru tiskových zpráv nebo odeslat žádost, kterou se budete ucházet o pracovní místo. Pokud nás takto kontaktujete, přihlašujete se k odběru nebo odesíláte žádost, požadujeme od vás zadání informací nezbytných k vyhovění vaší žádosti a k tomu, abychom vás v budoucnu mohli v dané záležitosti – a v případě vašeho souhlasu – i v jiných záležitostech (např.jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo apod.) kontaktovat. Společnost Arjo využívá vaše osobní údaje pouze k naplňování těchto relevantních účelů. Dále vás upozorňujeme, že pokud jste byli přihlášeni k odběru našich tiskových zpráv a rozhodnete se odběr ukončit, vaše osobní údaje smažeme.

Abychom lépe porozuměli chování a potřebám návštěvníků těchto webových stránek, může společnost Arjo, její subdodavatelé a poskytovatelé služeb také zpracovávat vaše osobní údaje pro účely sledování využití těchto webových stránek, evidování návštěvnosti na webových stránkách a z nich, zjišťování a vyhodnocování demografických údajů, zeměpisné lokalizace, zájmů a chování uživatelů ve vztahu k webovým stránkám společnosti Arjo a současným i budoucím výrobkům. Aby nevznikaly pochybnosti, demografické údaje, zeměpisná poloha, zájmy a chování nebudou spojovány s žádnou konkrétní osobu a registraci těchto údajů lze kdykoli deaktivovat v nastavení prohlížeče.

Zpracování vašich osobních údajů může zahrnovat jejich přenos mimo EHP, do jurisdikcí, v nichž nemusí platit rovnocenná úroveň ochrany osobních údajů. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím vašich osobních údajů popsaných v těchto zásadách týkajících se webových stránek (včetně přenosu vašich osobních údajů mimo EHP).

Vaše práva; jak nás kontaktovat

Jednou ročně můžete bezplatně získat informace o tom, jaké osobní údaje, které se vás coby subjektu údajů týkají, společnost Arjo zpracovává. Navíc máte právo kdykoli (i) požádat o opravu nesprávných údajů, (ii) upravit informace, které jste dříve poskytli, (iii) odvolat udělený souhlas a informovat nás, že máte námitky proti zpracování vašich osobních údajů, případně že si již nepřejete dostávat informace od společnosti Arjo. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje budou co nejdříve smazány.

Za zpracování vašich osobních údajů zodpovídá společnost Arjo AB, reg. č. 556408-5032, P.O. Box 8861, SE-402 72 Göteborg, Švédsko. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, kontaktujte prosím společnost Arjo AB.

Soubory cookie

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, jež webové servery ukládají ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když navštěvujete webové stránky. Soubory cookie první strany ukládají webové stránky, které v daném okamžiku navštěvujete. Soubory cookie třetí strany ukládají jiné domény, než je doména webové stránky, kterou navštěvujete.

Relační soubory cookie zůstávají na vašem počítači nebo mobilním zařízení po dobu návštěvy stránek. Když okno prohlížeče zavřete, jejich platnost skončí. Na druhou stranu trvalé soubory cookie zůstanou na počítači/zařízení po dobu uvedenou v souboru cookie.

K čemu se soubory cookie používají?

Společnost Arjo využívá trvalé soubory cookie první strany ke stanovení a uložení vašich preferencí pro opakované návštěvy našeho webu. V souborech cookie lze ukládat nastavení, například jazyk a zemi, interakce s oznámeními pro uživatele, případně potvrzení. Trvalé soubory cookie třetích stran, například Google Analytics, Hotjar a HubSpot, Inc., můžeme používat k analýze využívání našich webových stránek návštěvníky a sledování výkonu webu.

Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google a používání souborů cookie pro její službu Analytics naleznete na stránkách https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Informace o používání souborů cookie společností Hotjar naleznete na stránkách https://www.hotjar.com/cookies.

Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Hubspot nebo o tom, jak používá soubory cookie, najdete na adrese http://legal.hubspot.com/privacy-policy

Zevrubné informace o tom, jak organizace využívají soubory cookie, naleznete na stránkách: www.allaboutcookies.org

Postup blokování a/nebo mazání souborů cookie

Většina prohlížečů ve standardním nastavení použití souborů cookie umožňuje. Pokud si přejete soubory cookie nepřijímat, váš prohlížeč je možné nastavit tak, aby automaticky soubory cookie odmítal, případně abyste byli vždy informováni, když si webové stránky uložení souboru cookie vyžádají. Pokud si přejete používat k přístupu na webové stránky různá zařízení (například počítač, chytrý telefon, tablet apod.), musíte upravit nastavení každého takového zařízení.

Další informace naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, webové stránky bude možné používat, ale budou mít omezenou funkčnost.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Takové odkazy jsou zde poskytovány pouze pro účely většího pohodlí. Společnost Arjo za takové webové stránky nijak neručí. Odkazy vedoucí na webové stránky třetí strany využíváte výhradně na vlastní riziko.

Informace podle konkrétní země

Tyto webové stránky obsahují informace o výrobcích, které mohou, ale nemusejí být dostupné v konkrétních státech, a pokud jsou dostupné, byly schváleny nebo bylo povoleno jejich uvádění na trh ze strany vládního regulačního orgánu pro různé indikace a s různými omezeními v různých státech. Každá země má svoje specifické zákony, předpisy a lékařskou praxi, jimiž se řídí sdělování lékařských a jiných informací o zdravotnických výrobcích na internetu. Nic ze zde uvedeného nelze vykládat jako nabídku či inzerování jakéhokoliv výrobku, který není schválen podle zákonů a předpisů státu či země, kde uživatel pobývá. Naše výrobky a webové stránky nicméně vyhovují zákonům platným v zemi, kterou si čtenář vybral.

Změny/aktualizace

Vyhrazujeme si právo změnit jakoukoli část těchto webových stránek, včetně těchto zásad týkajících se webových stránek, a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Nejsme nijak povinni tyto webové stránky aktualizovat. 

Rozhodné právo

Tyto webové zásady se řídí švédskými zákony.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).