You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zásady ochrany osobních údajů

Sdělování či využívání údajů

Pokud k přístupu na naše webové stránky používáte telekomunikační služby, jsou technicky generovány vaše telekomunikační údaje (např. IP adresa) nebo údaje o používání (např. údaj o začátku a rozsahu přístupu, informace o telekomunikačních službách, k nimž jste vykonali přístup), které se též mohou případně týkat vašich osobních údajů. V nevyhnutelném případě dojde ke shromáždění, zpracování a použití vašich komunikačních či uživatelských údajů, a to v souladu s platným právním rámcem, jímž se řídí ochrana osobních údajů.

Automaticky shromažďované neosobní údaje

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky (tj. nikoli na základě registrace) shromažďovat neosobní údaje (např. typ internetového prohlížeče a operačního systému, název domény webových stránek, z nichž přijdete, počet návštěv, průměrnou dobu strávenou na webových stránkách, zobrazené stránky). Tyto údaje můžeme používat a sdílet je s našimi dceřinými subjekty na celém světě ke sledování přitažlivosti našich webových stránek a zlepšování jejich funkce či obsahu.

Bezpečnost

S cílem ochránit vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou či pozměněním používá společnost Arjo technická a organizační bezpečnostní opatření.

Odkazy na jiné weby

Webové stránky Arjo obsahují odkazy na jiné weby. Společnost Arjo neodpovídá za nakládání s osobními údaji na jiných webových stránkách ani za jejich obsah.

Otázky a připomínky
Společnost Arjo reaguje na přiměřené požadavky kontroly osobních údajů a na požadavky opravy, úpravy či výmazu jakýchkoli nepřesností. Pokud máte jakékoli otázky nebo připomínky k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Arjo (např. přejete-li si zkontrolovat a aktualizovat své osobní údaje), obraťte se na nás. S tím, jak se vyvíjí internet, bude se vyvíjet i naše politika na ochranu osobních údajů. Změny v naší politice na ochranu osobních údajů budeme zveřejňovat na této stránce. Pravidelně si prosím kontrolujte tuto stránku, abyste byli aktuálně informováni.

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů 2018

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z roku 2018 vám, subjektu údajů, poskytuje právo získat kopii údajů/informací, které o vás máme v držení, případně pověřit někoho jiného, aby jednal za vás. Pokud chcete se společností Arjo prodiskutovat, jaké údaje o vás máme, klikněte na tento odkaz