Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Právní informace / Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Telekomunikační údaje nebo údaje o používání
Na základě vašeho využívání telekomunikačních služeb pro přístup na naše webové stránky jsou technicky generovány telekomunikační údaje (např. IP adresa) nebo údaje o používání (např. informace o zahájení, ukončení a rozsahu každého přístupu a informace o využitých telekomunikačních službách), které se mohou případně týkat osobních údajů. V nevyhnutelném případě dojde ke shromáždění, zpracování a použití vašich telekomunikačních údajů či údajů o používání, a to v souladu s platným právním rámcem, jímž se řídí ochrana osobních údajů.

Automaticky shromažďované neosobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky (nikoliv na základě registrace) shromažďovat neosobní údaje (např. typ internetového prohlížeče a používaný operační systém, název domény webové stránky, z níž jste naše stránky navštívili, počet návštěv, průměrná doba strávená na našich stránkách, prohlížené stránky). Tyto údaje můžeme používat a sdílet je s našimi dceřinými subjekty na celém světě ke sledování přitažlivosti našich webových stránek a zlepšování jejich funkce či obsahu.

Zabezpečení
Na ochranu vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně a proti neoprávněnému odhalení nebo přístupu k vašim údajům používá společnost Arjo technická a organizační bezpečnostní opatření.

Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky Arjo obsahují odkazy na jiné weby. Společnost Arjo neodpovídá za nakládání s osobními údaji na jiných webových stránkách ani za jejich obsah.

Informace o zpracování údajů – Kontaktní osoby obchodních partnerů
Arjo AB (publ) a společnosti v její skupině (dále jen „Arjo“) často dostávají kontaktní údaje osob působících jako kontaktní osoby dodavatelů, zákazníků a dalších současných či potenciálních obchodních partnerů (dále jen „obchodní partneři“). Kontaktní údaje poskytuje sama kontaktní osoba nebo příslušný obchodní partner. Příslušná společnost Arjo zpracuje tyto kontaktní údaje (včetně osobních údajů) a bude správcem těchto osobních údajů (jak jej definuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679)).

Osobní údaje kontaktních osob budou zpracovávány pro účely kontaktování příslušného obchodního partnera a rovněž za účelem plnění našich dalších povinností na základě příslušných smluv uzavřených s tímto obchodním partnerem. Osobní údaje budeme rovněž využívat na zasílání marketingových materiálů a průzkumů příslušnému obchodnímu partnerovi. Naše zpracovávání osobních údajů kontaktní osoby je nezbytné pro účely zákonných zájmů sledovaných společností Arjo a podle našeho názoru tyto zájmy nejsou převáženy vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Osobní údaje, které zpracováváme s ohledem na kontaktní osoby, jsou kontaktní údaje, např. jméno, funkce/pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo a další potenciální kontaktní údaje, které příslušná osoba poskytla na základě vlastního rozhodnutí.

Osobní údaje budou primárně zpracovávány příslušnými osobami v naší prodejní a marketingové organizaci, ale rovněž osobami na našem finančním oddělení v rozsahu týkajícím se fakturace. Osobní údaje budou rovněž zpracovávány externími IT partnery (pro účely hostingu, podpory a dalších služeb souvisejících s IT) a subjekty, které společnosti Arjo pomáhají při poskytování marketingových služeb a provádění průzkumů.

Osobní údaje, které mohou být uvedeny v e-mailech, uložených dokumentech atd., budou z důvodu nutnosti automaticky zpracovávány na našich IT systémech.

Jako kontaktní osoba některého z našich obchodních partnerů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese dataprivacy@arjo.com a požádat o další informace, pokud byste měli jakékoliv otázky ohledně námi prováděného zpracování vašich osobních údajů.

Společnost Arjo bude uchovávat osobní údaje týkající se kontaktní osoby po dobu, po kterou tato osoba bude působit jako kontaktní osoba ve vztahu k některému z našich obchodních partnerů.

Jako kontaktní osoba některého z našich obchodních partnerů máte právo kdykoliv požadovat přístup k osobním údajům a získat potvrzení o existenci osobních údajů, které o vás společnost Arjo vede, zjistit si jejich obsah a původ, ověřit si jejich přesnost nebo požadovat jejich aktualizaci či opravu. Za určitých okolností můžete požadovat vymazání osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, vznést námitku vůči jejich zpracování nebo požadovat přenos údajů ve strojově čitelném formátu jinému správci osobních údajů.

Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nezacházíme správně, vždy máte právo a možnost obrátit se s vaším problémem na švédský úřad na ochranu osobních údajů (Sw. Integritetsskyddsmyndigheten).


Můžete nás kontaktovat , pokud máte na společnost Arjo dotaz ohledně vašich údajů. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).