„Chtělo se mi brečet – pokaždé“

„Lékaři i rodinní příslušníci často hovoří o tom, jak mnohdy něco tak prostého jako vidět slunce je důležité a potřebné pro to, aby mohli pokračovat dál.“ 


Martina Kroon začala svou kariéru jako zdravotní sestra se specializací v oboru anesteziologie a řadu let pracovala v prostředí akutní péče. Dnes se s ní můžete setkat při její práci v různých zdravotnických zařízeních. Jako produktová specialistka se snaží pomáhat ostatním zdravotním sestrám v prevenci žilní tromboembolie VTE.

„Po všech těch letech práce v akutní péči jsem ráda, že můžu pomáhat předcházet běžným problémům, které jsou předvídatelné. Ve společnosti Arjo to mohu dělat téměř každý den.“ 

„Měla jsem potřebné vzdělání i roky praxe a zkušeností jako zdravotní sestra, proto jsem se přihlásila jako dobrovolnice. A od společnosti Arjose mi dostalo plné podpory“ 

 

Po vypuknutí pandemie se Martina rozhodla požádat společnost Arjo o neplacené volno, aby mohla pracovat jako dobrovolnice na jednotce intenzivní péče pro pacienty s Covid-19 v nemocnici v Jönköpingu. Na vlastní kůži tak měla možnost zažít, jaké to je bojovat v první linii a jak odměňující jsou pozitivní výsledky. 

 

„Pacienti, kteří se dostali na jednotku intenzivní péče, naštěstí přežili, ale mnozí museli být pod sedativy i několik týdnů. I pro jejich rodiny to bylo nesmírně těžké, jelikož je ani nemohli navštívit. Když se pacienti začali probouzet a byli schopni sami dýchat, mohli jsme jim pomoci zavolat jejich milovaným přes Facetime nebo telefon. A ten okamžik za to všechno stál. Chtělo se mi brečet – pokaždé.“ 

Arjo musí být neustále v pohybu. Musíme být tam, kde nás potřebují“ 

 

Právě pro podobné zážitky stojí Martině za to žít. I v méně extrémních časech, kdy celý svět nečelí pandemii, cítí, že má moc poskytovat potřebnou kvalitu života.