You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

„Chtělo se mi brečet – pokaždé“

„Lékaři i rodinní příslušníci často hovoří o tom, jak mnohdy něco tak prostého jako vidět slunce je důležité a potřebné pro to, aby mohli pokračovat dál.“ 


Martina Kroon začala svou kariéru jako zdravotní sestra se specializací v oboru anesteziologie a řadu let pracovala v prostředí akutní péče. Dnes se s ní můžete setkat při její práci v různých zdravotnických zařízeních. Jako produktová specialistka se snaží pomáhat ostatním zdravotním sestrám v prevenci žilní tromboembolie VTE.

„Po všech těch letech práce v akutní péči jsem ráda, že můžu pomáhat předcházet běžným problémům, které jsou předvídatelné. Ve společnosti Arjo to mohu dělat téměř každý den.“ 

„Měla jsem potřebné vzdělání i roky praxe a zkušeností jako zdravotní sestra, proto jsem se přihlásila jako dobrovolnice. A od společnosti Arjose mi dostalo plné podpory“ 

 

Po vypuknutí pandemie se Martina rozhodla požádat společnost Arjo o neplacené volno, aby mohla pracovat jako dobrovolnice na jednotce intenzivní péče pro pacienty s Covid-19 v nemocnici v Jönköpingu. Na vlastní kůži tak měla možnost zažít, jaké to je bojovat v první linii a jak odměňující jsou pozitivní výsledky. 

 

„Pacienti, kteří se dostali na jednotku intenzivní péče, naštěstí přežili, ale mnozí museli být pod sedativy i několik týdnů. I pro jejich rodiny to bylo nesmírně těžké, jelikož je ani nemohli navštívit. Když se pacienti začali probouzet a byli schopni sami dýchat, mohli jsme jim pomoci zavolat jejich milovaným přes Facetime nebo telefon. A ten okamžik za to všechno stál. Chtělo se mi brečet – pokaždé.“ 

Arjo musí být neustále v pohybu. Musíme být tam, kde nás potřebují“ 

 

Právě pro podobné zážitky stojí Martině za to žít. I v méně extrémních časech, kdy celý svět nečelí pandemii, cítí, že má moc poskytovat potřebnou kvalitu života.