You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

„Tolik potřebný okamžik radosti“

„Pracovat jako tým a přijímat vlastní odpovědnost jsou kritické faktory, které napomáhají libovolnému druhu pohybu.“

 


Pro Abdullaha Ebrahima, prezidenta divize Arjo v Africe a jižní Africe, jsou schopnost a ochota pracovat jako jeden tým a přijímat vlastní odpovědnost kritickými faktory, které napomáhají libovolnému druhu pohybu. Odpovědnost je zásadní pro posilování partnerství a zvyšování úrovně péče.

„Chtěli jsme najít způsob, jak pozitivním způsobem ovlivnit ošetřující personál a pomáhat mu, aby ani v těchto složitých podmínkách nepřicházel o inspiraci a motivaci“ 

Díky odhodlanému týmu získává podpora pohyblivosti mnoho rozmanitých podob. Například v jižní Africe přišel s vlastním pojetím jeden obchodní zástupce, který se během probíhající pandemie pokusil rozveselit klienty zařízení dlouhodobé péče tak, že jim doslova až k prahu jejich domova přivedl dva nádherné koně. „Byla to úžasná iniciativa na podporu emoční pohody a cítil jsem velkou hrdost, že mohu předvést pravého ducha Arjo,“ říká Abdullah. A dodává: „Jejich rodinám se ulevilo, protože zařízení jim mohlo poslat fotografie, na kterých jsou jejich rodiče nebo prarodiče veselí i v tíživé době pandemie.“ 

„Z udržování motivace mohou profitovat všichni“ 

Odměnu za týmovou práci a individuální odpovědnost nelze vždy vyčíslit v penězích. Může v sobě obnášet příležitosti k plnění náročných úkolů, kariérnímu růstu nebo prohlubování zkušeností. Příležitost být vůdcem. Z udržování motivace mohou profitovat všichni.