„Tolik potřebný okamžik radosti“

„Pracovat jako tým a přijímat vlastní odpovědnost jsou kritické faktory, které napomáhají libovolnému druhu pohybu.“

 


Pro Abdullaha Ebrahima, prezidenta divize Arjo v Africe a jižní Africe, jsou schopnost a ochota pracovat jako jeden tým a přijímat vlastní odpovědnost kritickými faktory, které napomáhají libovolnému druhu pohybu. Odpovědnost je zásadní pro posilování partnerství a zvyšování úrovně péče.

„Chtěli jsme najít způsob, jak pozitivním způsobem ovlivnit ošetřující personál a pomáhat mu, aby ani v těchto složitých podmínkách nepřicházel o inspiraci a motivaci“ 

Díky odhodlanému týmu získává podpora pohyblivosti mnoho rozmanitých podob. Například v jižní Africe přišel s vlastním pojetím jeden obchodní zástupce, který se během probíhající pandemie pokusil rozveselit klienty zařízení dlouhodobé péče tak, že jim doslova až k prahu jejich domova přivedl dva nádherné koně. „Byla to úžasná iniciativa na podporu emoční pohody a cítil jsem velkou hrdost, že mohu předvést pravého ducha Arjo,“ říká Abdullah. A dodává: „Jejich rodinám se ulevilo, protože zařízení jim mohlo poslat fotografie, na kterých jsou jejich rodiče nebo prarodiče veselí i v tíživé době pandemie.“ 

„Z udržování motivace mohou profitovat všichni“ 

Odměnu za týmovou práci a individuální odpovědnost nelze vždy vyčíslit v penězích. Může v sobě obnášet příležitosti k plnění náročných úkolů, kariérnímu růstu nebo prohlubování zkušeností. Příležitost být vůdcem. Z udržování motivace mohou profitovat všichni.