Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Příběhy
man-playing-with-his-grandson.jpg

Síla pohybu

Existuje jasná souvislost mezi mobilitou a fyzickou i duševní pohodou lidí. Vidíme, jak
podporou pohyblivosti lze rychle zlepšit klinické i finanční výsledky. 
nurse-leaning-against-the-wall-in-the-sun.jpg

Lepší výsledky pro všechny

Lidé jsou stavěni tak, aby se hýbali. Uspokojení této základní potřeby v rámci procesu péče nejenže podporuje uzdravování, důstojnost a nezávislost pacientů, ale i důvěru a celkovou pohodu zdravotnických pracovníků. Jako specialisté v této oblasti každý náš krok i každé rozhodnutí směřujeme k podpoře pohyblivosti v ošetřovatelském prostředí.

Podporou pohyblivosti směřujeme

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
two-colleague-having-a-discussion.jpg

Motivováni společným cílem

Není nic silnějšího než motivovaní lidé, kteří usilují o společný cíl. Přestože každý z nás má odlišný úhel pohledu a přispívá různými způsoby, všichni společně usilujeme o podporu pohyblivosti v ošetřovatelském prostředí.

Přečtěte si naše příběhy

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).