You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Síla pohybu

Síla pohybu

Existuje jasná souvislost mezi mobilitou a fyzickou i duševní pohodou lidí. Vidíme, jak podporou pohyblivosti lze rychle zlepšit klinické i finanční výsledky. 

Lepší výsledky pro všechny

Lidé jsou stavěni tak, aby se hýbali. Uspokojení této základní potřeby v rámci procesu péče nejenže podporuje uzdravování, důstojnost a nezávislost pacientů, ale i důvěru a celkovou pohodu zdravotnických pracovníků. Jako specialisté v této oblasti každý náš krok i každé rozhodnutí směřujeme k podpoře pohyblivosti v ošetřovatelském prostředí.

Lepší výsledky pro všechny

Lidé jsou stavěni tak, aby se hýbali. Uspokojení této základní potřeby v rámci procesu péče nejenže podporuje uzdravování, důstojnost a nezávislost pacientů, ale i důvěru a celkovou pohodu zdravotnických pracovníků. Jako specialisté v této oblasti každý náš krok i každé rozhodnutí směřujeme k podpoře pohyblivosti v ošetřovatelském prostředí.

Podporou pohyblivosti směřujeme

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
we-are-empowering-movement-towards-mobile.jpg

Motivováni společným cílem

Není nic silnějšího než motivovaní lidé, kteří usilují o společný cíl. Přestože každý z nás má odlišný úhel pohledu a přispívá různými způsoby, všichni společně usilujeme o podporu pohyblivosti v ošetřovatelském prostředí.