You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Střednědobé finanční cíle

Růst tržeb

Průměrný roční organický růst tržeb 2–4 %


Ziskovost
Průměrný růst zisku před započtením úroků, daní a odpisů ve výši nejméně 10 %


Tvorba hotovosti
Ukazatel tvorby hotovosti převyšující 70 %

 

 

Zásady týkající se dividend


Představenstvo společnosti Arjo přijalo zásady týkající se dividend, které požadují, by byla výše budoucích
dividend upravována v souladu s mírou zisku společnosti Arjo, s její finanční
situací a potenciálem budoucího rozvoje. Cílem je, aby
dividenda odpovídala 30 až 50 % čistého zisku po zdanění.