Střednědobé finanční cíle

Růst tržeb

Průměrný roční organický růst tržeb 2–4 %


Ziskovost
Průměrný růst zisku před započtením úroků, daní a odpisů ve výši nejméně 10 %


Tvorba hotovosti
Ukazatel tvorby hotovosti převyšující 70 %

 

 

Zásady týkající se dividend


Představenstvo společnosti Arjo přijalo zásady týkající se dividend, které požadují, by byla výše budoucích
dividend upravována v souladu s mírou zisku společnosti Arjo, s její finanční
situací a potenciálem budoucího rozvoje. Cílem je, aby
dividenda odpovídala 30 až 50 % čistého zisku po zdanění.