Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše strategie / Finanční cíle

Střednědobé finanční cíle

Růst tržeb

Průměrný roční organický růst tržeb 2–4 %


Ziskovost
Průměrný růst zisku před započtením úroků, daní a odpisů ve výši nejméně 10 %


Tvorba hotovosti
Ukazatel tvorby hotovosti převyšující 70 %

 

 

Zásady týkající se dividend


Představenstvo společnosti Arjo přijalo zásady týkající se dividend, které požadují, by byla výše budoucích
dividend upravována v souladu s mírou zisku společnosti Arjo, s její finanční
situací a potenciálem budoucího rozvoje. Cílem je, aby
dividenda odpovídala 30 až 50 % čistého zisku po zdanění.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).