You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Naše odpovědnost

Jsme společnost zaměřená na lidi a snažíme se mít pozitivní dopady na komunitu ve všech aspektech našeho podnikání. Řídíme se naším posláním v oblasti společenské odpovědnosti firem, které bylo vypracováno na základě přísných zdravotnických, bezpečnostních, antidiskriminačních a etických norem.

Snažíme se o minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí, investujeme do růstu a rozvoje našich lidí a dodržujeme celosvětové normy etického chování. Náš etický kodex a etické zásady vycházejí z UN Global Compact a z dalších respektovaných mezinárodních principů z oblasti chování firem. Naše úspěšnost dodržování těchto zásad je každoročně vyhodnocována podle mezinárodních pravidel pro vykazování ukazatelů ESG (Environmental, Social and Corporate Governance – environmentální, sociální a spojené s firemním řízením).

Více o našich závazcích naleznete níže.