Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše odpovědnost
pojke i skogen_2135x600.jpg

Naše odpovědnost

Jsme společnost zaměřená na lidi a snažíme se mít pozitivní dopady na komunitu ve všech aspektech našeho podnikání. Řídíme se naším posláním v oblasti společenské odpovědnosti firem, které bylo vypracováno na základě přísných zdravotnických, bezpečnostních, antidiskriminačních a etických norem. Snažíme se o minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí, investujeme do růstu a rozvoje našich lidí a dodržujeme celosvětové normy etického chování. Náš etický kodex a etické zásady vycházejí z UN Global Compact a z dalších respektovaných mezinárodních principů z oblasti chování firem. Naše úspěšnost dodržování těchto zásad je každoročně vyhodnocována podle mezinárodních pravidel pro vykazování ukazatelů ESG (Environmental, Social and Corporate Governance – environmentální, sociální a spojené s firemním řízením). Více o našich závazcích naleznete níže.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).