Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše historie(2) / Zjednodušení hodnotového řetězce společnosti Arjo

Společnost Arjo prošla mnoha změnami a zjednodušením struktury produkce, což mělo za cíl zvýšit efektivitu, vytvářet vyšší hodnotu a umožnit společnosti rychleji reagovat na potřeby zákazníků. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo spojení 15 výrobních zařízení do 6 základních globálních provozů, které proběhlo v letech 2008 až 2013. V roce 2013 dokončila společnost Arjo integraci oblasti Léčebné podpůrné systémy (TSS).

Následovalo období, jež se vyznačovalo obtížnými podmínkami na trhu, včetně cenových tlaků a prudce klesajícího trhu pronájmů ve Spojených státech. Dopad těchto tržních změn byl citelný ještě v nedávných letech, ale společnosti Arjo toto období přineslo vyšší efektivitu a schopnost rychle se přizpůsobit změnám na trhu, což lze dnes považovat za strategickou výhodu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).