Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše historie(2) / Další expanze formou integrace

Během prvních let po přelomu tisíciletí byla nabídka společnosti Arjo v oblasti hygieny a manipulace s klienty/pacienty dále posílena. Šlo například o akvizici kanadské společnosti BHM Medical v roce 2004, která vedla k uvedení stropního zvedáku Maxi Sky i dalších inovativních výrobků.

V roce 2007 uskutečnila skupina Getinge Group další významnou akvizici, a to britské společnosti Huntleigh Technology PLC, kterou spojila se společností Arjo a dala vzniknout značce ArjoHuntleigh.

Společnost Huntleigh byla založena v roce 1983 a po dva roky byla obchodována na londýnské burze cenných papírů. Jejím prvním přelomovým výrobkem byla matrace Nimbus Dynamic Flotation System, tato se v nabídce společnosti Arjo nachází dodnes. Společnost Huntleigh byla významným výrobcem speciálních matrací pro léčbu dekubitů, lůžek pro intenzivní péči, speciální péči a ošetřovatelské domy, jakož i výrobků pro prevenci žilního tromboembolismu a vybavení pro diagnostiku plodu a cév. V některých z těchto kategorií představovala na trhu absolutní špičku. V době, kdy byla společnost Huntleigh zařazena do skupiny Getinge, měla více než 2 600 zaměstnanců a prodávala do 120 zemí.

Fúzí společností Arjo a Huntleigh vznikl nejsilnější globální hráč s komplexním portfoliem, jehož kombinované tržby dosahovaly přibližně 6 miliard SEK a měl na celém světě více než 4 400 zaměstnanců.

Prostřednictvím strategických akvizicí společnost ArjoHuntleigh dále expandovala. V roce 2012 zakoupila čínského výrobce lůžek Acare, čímž posílila svou nabídku pro rozvíjející se trhy, a dále divizi TCI (léčebné podpůrné systémy) ze skupiny KCI, čímž obohatila své portfolio pro prevenci vzniku dekubitů.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).