You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ingrid Hultgren 750.jpg

Ingrid Hultgren

Narozena 1958. Členka představenstva od roku 2017. Zastupuje Akademikerforeningen.

Nejdůležitější informace o vzdělání a praxi: Získala titul v mikrobiologii na univerzitě v Uppsale. Byla zaměstnána společností ArjoHuntleigh AB, jež je dceřinou společností Arjo.

Další aktuální funkce/pozice: Členka představenstva v Akademikerföreningen Arjo a generální partnerka v Hultgreen Hedge kommanditbolag.

Předchozí funkce/pozice (posledních pět let): -

Finanční podíl: 4 000 akcií kategorie B.