Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Péče o osoby trpící demencí / Porozumět potřebám jednotlivce a soustředit se na tělo i mysl
arjo-nurse-elderly-woman-2135x600.jpg

Porozumět jednotlivci

Porozumět potřebám jednotlivce a soustředit se na tělo i mysl

Naše filozofie Positive Eight (Osm výhod mobility)

Existuje jasná souvislost mezi pozitivními fyzickými, emočními a kognitivními účinky mobility na pacienty a klienty. Z desítek let zkušeností vyplývá, že mobilita hraje zásadní roli, co se týče kvality života, lepších klinických výsledků i efektivity zdravotnického zařízení. Některé z předpokladů mobility – prostředí, pomůcky a dovednosti – představují klíčové aspekty pro zajištění bezpečné a účinné péče. Jádrem našeho přístupu k optimalizaci péče je naše filozofie Positive Eight™(Osm výhod mobility). Naznačuje jasnou souvislost mezi účinky mobility a imobility na fyzickou a duševní pohodu klienta. Poskytovatelé péče čelí dvojité výzvě: musí totiž zohlednit nejen stupeň mobility klienta, nýbrž i úroveň jeho kognitivních schopností a responzivního chování, které by se u něho mohlo projevovat.

 

Lidé trpící demencí

Robert, Alice a Stanislava představují nejobvyklejší příklady osob trpících demencí a měli by vám posloužit jako pomůcka při určování individuálních potřeb a při výběru vhodných řešení podporujících každodenní činnosti
roy_final_3428x3538.jpg

Roy

 • Roy má spoustu energie.
 • Nevydrží dlouho sedět a neumí odpočívat. Občas bývá neklidný.
 • Často se vydává sám na procházky a může se ztratit.
Alice_final_3428x3538 bra.jpg

Alice

 • Alice je velmi aktivní jak ve vztahu k ošetřujícímu personálu, tak i ostatním klientům.
 • Má přehled o veškerém dění.
 • Vyhledává stimulaci.
 • Hodně se ptá a vyžaduje odpověď.
Stacy_final_3428x3538.jpg

Stacy

 • Stacy bývá ospalá a hodně spí.
 • Má málo energie.
 • Není snadné rozpoznat, zda jen odpočívá, nebo tvrdě spí.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování mobility, který rozlišuje pět stupňů mobility označených písmeny od A do E.
ALBERT_814x1000.jpg

Albert

Albert je chodící a soběstačný

BARBARA_814x1000.jpg

Barbara

Barbara je částečně soběstačná

CARL_814x1000.jpg

Carl

Carl je upoután na invalidní vozík a je jen málo soběstačný

DORIS_814x1000.jpg

Doris

Doris neunese nohama vlastní váhu a ve většině situací je zcela závislá na ošetřujícím personálu.

EMMA_814x1000.jpg

Emma

Emma je trvale upoutána na lůžko a je plně závislá.

Přístup Arjo

Stáhnout brožuru Řešení pro osoby trpící demencí
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

 • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
 • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
 • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).