Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Péče o osoby trpící demencí / Design zohledňující potřeby osob trpících demencí
Main page banner.png

Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Demence je složitý stav, který postihuje přibližně 50 milionů lidí po celém světě. V současné době trpí demencí více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné situace a napjaté okamžiky.

Podpora pohyblivosti

Zlepšování života osob trpících demencí

V Arjo čerpáme z více než pětašedesátiletých zkušeností a odborných znalostí, abychom vyvíjeli řešení, která zlepšují kvalitu života klientů v zařízeních dlouhodobé péče a přispívají k větší pracovní spokojenosti ošetřujícího personálu.

Arjo.Dementia Bathing (7).png

Spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli výzvám, jimž čelí, i měnícím se potřebám současného prostředí dlouhodobé péče.

Arjo.Dementia Transfer (4).png

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je také jádrem našich principů designu produktů určených jak pro akutní, tak i dlouhodobou péči. Naše principy designu zajišťují, abychom
trvale naplňovali měnící se potřeby a nároky současného prostředí péče a zaměřovali se na následující kritéria:

8-icons-image.png

Naplňování potřeb péče o osoby trpící demencí

 

Mnoho našich výrobků je navrženo s ohledem na péči o osoby trpící demencí a jsou certifikovány jako přívětivé osobám trpícím demencí centrem Dementia Services Development Centres (DSDC).

Dsdc.png
Arjo.Dementia Wellness Nordic Relax Chair (3).png

Co je akreditace výrobku DSDC?

Dementia Services Development Centre (DSDC) je mezinárodní centrum,
které shromažďuje odborné znalosti i poznatky a zaměřuje se na zlepšování života osob trpících demencí.
Jako celosvětově uznávaný lídr v oblasti designu pro osoby trpící demencí nabízí na
míru upravené konzultační služby v oblasti posuzování, hodnocení a akreditace výrobků
určených pro prostředí zahrnující osoby trpící demencí.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).