Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Péče o osoby trpící demencí / Design zohledňující potřeby osob trpících demencí
TheComplexCondition_2135x600.jpg

Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Složitá situace

V současnosti trpí demencí přibližně 50 milionů lidí po celém světě a postiženo je více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné a napjaté situace.

V Arjo čerpáme z více než šedesátiletých zkušeností a odborných znalostí, abychom vyvíjeli řešení, která zlepšují kvalitu života klientů v zařízeních dlouhodobé péče a přispívají k větší pracovní spokojenosti ošetřujícího personálu. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli měnícím se nárokům a potřebám současného prostředí dlouhodobé péče, a snažíme se pomáhat poskytovatelům péče zvyšovat kvalitu péče.Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Náš výzkum a vývoj v oblasti akutní i dlouhodobé péče se opírá o naše základní principy designu. Řídíme se jimi nejen při vývoji výrobků, ale tvoří i základ našeho portfolia a jsou zárukou toho, že budeme i nadále naplňovat měnící se potřeby a nároky současného ošetřovatelského prostředí. Když v našem portfoliu hledáme řešení, které by nejlépe naplňovalo každodenní potřeby dospělých, vašeho prostředí dlouhodobé péče i vašich klientů postižených demencí, zaměřujeme se především na následující hlediska:

1. Familiar or homelike appearance

Přívětivý a domácký vzhled 

2. Colour and contrast

Barvy a kontrast

3. Sound environment

Zvukové prostředí

4. Mobility and dignity

Mobilita a důstojnost

5. Comfort and relaxation

Pohodlí a relaxace

6. Support individualisation

Podpora individualizované péče

7. Caregiver support

Podpora ošetřujícího personálu

8. Support one to one interactions

Podpora vzájemné interakce

Reference

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.

Příručka pro architekty a projektanty

Další informace
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).