Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Řešení / Dezinfekce / Plánování čisticí místnosti
Disinfection full bleed.JPG

Plánování čisticí místnosti

Plánování čisticí místnosti

Čisticí místnost je nezbytnou součástí každé nemocnice nebo zdravotnického zařízení pečujícího o nemocné či seniory. Snižováním rizika infekce může jakékoli zdravotnické zařízení či jakákoli nemocnice významně ušetřit.

 

Plánování čisticí místnosti

Existují čtyři základní kameny pro dodržování správných hygienických postupů:

1. Nečistá zóna

Je to prostor vyhrazený pro znečištěné předměty, který je oddělen od čisté zóny a slouží jako sběrné místo znečištěných pomůcek. Může být vybaven nerezovým pultem či stolem pro vyložení předmětů.

2. Umyvadlo

V čisticí místnosti je nejdůležitější správně umístěné umyvadlo pro mytí rukou, jelikož čistých a vydezinfikovaných předmětů se nikdy nesmíte dotýkat špinavýma rukama.  Umyvadlo by mělo být snadno přístupné, mělo by být blízko vchodu, mělo by být vybaveno směšovací baterií ovládanou paží nebo loktem a chybět by neměl ani zásobník na tekuté mýdlo, jednorázové papírové ručníky nebo koš na papírový odpad.

3. Vyplachovací a dezinfekční automat 

Znečištěné nádoby, jako např. podložní mísy a jejich víka, nádoby na moč a toaletní kbelíky, se vloží do vyplachovacího a dezinfekčního automatu, který je vyprázdní, vypláchne a vydezinfikuje bez zásahu obsluhy. Základním pravidlem správné hygienické praxe je, že všechny předměty, jež přišly do styku s tělesnými tekutinami nebo sekrety, musí být co nejdříve zpracovány (tj. vyčištěny a vydezinfikovány) a poté uloženy do prostoru pro skladování čistých předmětů.

Vyplachovací a dezinfekční automaty jsou nabízeny ve třech provedeních: v samostatně stojícím, které poskytuje správnou výšku pro nakládání náplně, v nástěnném, které usnadňuje čištění podlahy, a v podpultovém, které šetří pracovní místo.

4. Prostor pro skladování čistých předmětů

Vydezinfikované předměty, jež nejsou určeny k okamžitému použití, by měly být uloženy odděleně od znečištěných povrchů a předmětů. K tomu mohou dobře posloužit skříně nebo regály, navíc skříňka nainstalovaná nad vyplachovacím a dezinfekčním automatem může ušetřit prostor. V čisticí místnosti by také měla být uzamykatelná skříň nebo skříňka pro uložení chemikálií a dezinfekčních prostředků a vozík se dvěma pytli na špinavé prádlo a odpad.  V případě zpracování nerezových podložních mís je vhodné vybavit čisticí místnost vyhřívanou skladovací skříní.

 

Na čisté předměty jen s čistýma rukama

  • Mikroorganizmy, které pro zdravé lidi mohou být zcela neškodné, mohou v prostředí zdravotnického zařízení způsobit závažné infekce klientům/pacientům se sníženou imunitou.
  • Bakterie, viry nebo plísně jsou všude kolem nás a mohou se přenášet z člověka na člověka předměty, s nimiž není zacházeno správně, nebo nejsou čisté.
  • Dobře navržená čisticí místnost je klíčem k prevenci šíření infekcí.
  • Čistých a vydezinfikovaných předmětů se nikdy nedotýkejte ani s nimi nemanipulujte se špinavýma rukama.
  • Pokud se čistých předmětů dotknete nečistýma rukama, může tím dojít k jejich kontaminaci a narůstá i nebezpečí šíření infekce.
  • Než se čistých a vydezinfikovaných předmětů dotknete, vždy si vydezinfikujte ruce.

 Na čisté předměty jen s čistýma rukama je základní pravidlo, jež platí pro všechny pracovní postupy v čisticí místnosti.

 
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).