Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Řešení / Dezinfekce
Disinfection full bleed

Dezinfekce

Flexibilita a výběr pro podporu vaší strategie kontroly infekcí

Nabízíme široký sortiment vysoce kvalitního vybavení, včetně dezinfekčních myček, dezinfekčních mycích prostředků nebo různých možností návrhu čisticí místnosti. Máte také na výběr různé materiály, které odpovídají vašim potřebám, pokud jde o čisticí místnost. Můžeme vám pomoci vytvořit efektivní prostředí čisticí místnosti, jež představuje klíčovou součást vaší strategie kontroly infekcí.
ArjoHuntleigh-Products-Disinfection-Flusher-Line-long.jpg

Dezinfekce: zajištění čistého a bezpečného prostředí

Jednou z nejdůležitějších operací v denním zařízení představuje bezpečná a efektivní likvidace odpadu lidského původu a dezinfekce k tomu používaného vybavení. Zásadně důležité je v průběhu tohoto procesu snižovat rizika křížové infekce a chránit pracovníky před různými nebezpečími. Správná řešení jsou zásadně důležitá, protože umožňují vytvářet bezpečné a efektivní ošetřovatelské prostředí.
Arjo-Products-Disinfection-Typhoon-Display.jpg

Optimalizace návrhu čisticí místnosti

Vhodně navržená a vybavená čisticí místnost může sehrát významnou úlohu v rámci strategie prevence infekcí, protože zajistí, že bude odpad lidského původu likvidován bezpečně, rychle a účinně, s minimálním kontaktem s personálem; příslušné vybavení pak může být snadno a bezpečně dekontaminováno mezi jednotlivými použitími. Návrh čisticí místnosti by měl usnadňovat a napomáhat řádným praktikám prevence infekce a měl by zajistit bezpečné a příjemné prostředí pro ošetřující personál.
Arjo Liquids Flusher Rinse and Detergent (1).jpg

Chemické tekuté mycí prostředky do dezinfekčních myček

Nabízíme široké spektrum tekutých mycích a čisticích prostředků, které optimalizují výkonost vaší dezinfekční myčky.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).