Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Dlouhodobá péče / Osm pozitiv
arjo-elderly-patient-nurse-2135x600.jpg

Positive Eight™

Osm pozitiv

Dlouhodobá péče – Osm pozitiv: Dostatečný prostor, správné pomůcky a správné pracovní postupy

  1. Zlepšení základních tělesných funkcí, například srdce, plic, krevního oběhu, pokožky a muskuloskeletální soustavy
  2. Stavy způsobované imobilitou, například dekubity, trombóza, pneumonie, inkontinence, závratě
  3. Základní nástroje napomáhají zachování mobility pacienta/klienta a řeší otázku nebezpečí pádů
  4. Mobilnější pacienti/klienti mají lepší schopnosti a jsou nezávislejší, což znamená vyšší sebedůvěru, spokojenost i kvalitu jejich života
  5. Mobilnější a méně závislý pacient/klient má nižší potřebu asistence
  6. Snížení zátěže spočívající na ošetřovatelském personálu vede k menšímu množství souvisejících zranění.
  7. Lepší fyzický a psychický zdravotní stav na straně ošetřovatelského personálu zlepšuje míru udržení pracovníků, což vede ke snížení pracovní neschopnosti a nižší fluktuaci.
  8. Vyšší kvalita péče za nižší náklady tak zlepšuje finanční výsledky zdravotnického zařízení.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).