Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Dlouhodobá péče
Arjo Insights Elderly Woman Nurse Low res.jpg

Dlouhodobá péče

Domníváme se, že u ošetřovaných osob, ať už se jedná o seniory nebo osoby vysoce závislé na asistenci ostatních, by zkušenost s dlouhodobou péčí měla vést k jejich celkově dobré kondici a důstojnosti.

Pomáháme dosažení lepších životních podmínek pro ošetřovatele i klienty

Snažíme se vyvíjet a realizovat řešení, která vám umožňují poskytovat bezpečnou a důstojnou péči pro vaše klienty se sníženou pohyblivostí a poklesem kognitivních schopností
GettyImages-137087963 circle.jpg

Wellness a relaxace v rámci péče o osoby trpící demencí

Osoby trpící demencí nebo obdobným poklesem kognitivních schopností se mohou chovat různě. Mohou být neklidné, úzkostlivé, netečné nebo dokonce agresivní. Je důležité pamatovat na to, že jejich chování je individuální a že je možné je ovlivnit.
ArjoHuntleigh-Architect-Planners-Guidebook-BEW-image-Enterprise-Maxi-Move.jpg

Prostředí, které posiluje pohodu a důstojnost

Správný návrh, vhodné vybavení a optimální využití prostoru může znamenat zásadní přínos pro ošetřovatele, seniory i osoby s poklesem kognitivních schopností
Arjo_Mobility_Gallery_Group_thumbnail.jpg

Personalizovaná péče využívající Galerii mobility

Klienti jsou osobnosti, mají různou životní historii, různé preference, chutě i zájmy. Snažíme se zajistit, aby byl jejich život v rámci dlouhodobé péče pohodlný a důstojný.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).