Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Akutní péče / Osm pozitiv
arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Positive Eight™

Osm pozitiv

Akutní péče – Osm pozitiv: Dostatečný prostor, správné pomůcky a správné pracovní postupy

  1. Časná mobilizace pacientů jako nezbytná součást procesu uzdravení
  2. Zlepšení základních tělesných funkcí, například srdce, plic, krevního oběhu, pokožky a muskuloskeletální soustavy
  3. Nižší množství komplikací způsobovaných imobilitou, jako jsou dekubity, trombóza, neuromuskulární dysfunkce, zhoršená funkce plic, infekce močových cest nebo rizika pádů
  4. Vyšší míra uzdravení pacientů a kvalita života. Zkrácení doby pobytu v nemocnici
  5. Mobilnější a méně závislý pacient má nižší potřebu asistence
  6. Nižší míra zátěže spočívající na personálu, která vede k menšímu množství souvisejících zranění a vyšší produktivitě práce
  7. Lepší fyzický a psychický zdravotní stav na straně personálu zlepšuje míru udržení pracovníků, což vede ke snížení pracovní neschopnosti a nižší fluktuaci
  8. Vyšší kvalita výsledků péče a lepší finanční výsledky pro nemocnici
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).