Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Akutní péče
arjo-nurse-stock-2135x600.jpg

Akutní péče

V náročném a stále se vyvíjejícím ošetřovatelském prostředí se mohou individuální klinické potřeby velmi výrazně lišit. Snažíme se pomoci zdravotnickým profesionálům tyto požadavky naplňovat s využitím řešení optimalizujících péči, pohodlí a důstojnost všech klientů/pacientů.
iStock-610435786_CMYK_800_500.jpg

Pomáháme vytvářet bezpečnější a efektivnější prostředí pro akutní péči

Nabízíme kompletní spektrum řešení – od manipulace s klienty/pacienty a mobilizaci přes hygienu až po prevenci vzniku dekubitů – to vše s cílem čelit novým a neustále se vyvíjejícím výzvám spojeným s prostředím akutní péče.
Auralis (43)

Pomáháme naplnit vaše klinické cíle

Naše programy, metodiky a řešení vyvíjíme s cílem zlepšovat proces uzdravení vašich pacientů. Navrhujeme je tak, aby vám pomáhaly poskytovat péči nejvyšší kvality a aby vám zajistily nejvhodnější nástroje k naplnění vašich klinických cílů.
pos8teaser.jpg

Filozofie Positive Eight™

Filozofie Positive Eight™ klade důraz na potenciální pozitivní efekt investic do lepší manipulace s klienty/pacienty, z níž může těžit jak ošetřující personál, tak i klient/pacient.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).