You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Služby

Nabízíme komplexní služby, produktovou podporu i odborné znalosti, abychom pečovatelským zařízením pomáhali zlepšovat klinické výsledky, maximalizovat návratnost investic a zvyšovat úroveň poskytované péče.

Arjo10661_555x555.jpg

Arjo Care

Profesionální údržba a servis vám pomohou získat z vašeho vybavení maximum.

Další informace

Klinické poradenství

Partnerství založené na výsledcích vytváří efektivní prostředí pro poskytování péče vysoké kvality.

Další informace