You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo8952_2135x600.jpg

Originální díly

Kontrola zařízení

Abychom zajistili fungování vašeho zařízení, dodáváme pouze originální náhradní díly.

  • Funkce všech náhradních dílů je ověřena, takže máte jistotu, že fungují v souladu s popisem v návodu k použití produktu.
  • Všechny náhradní díly pochází přímo od společnosti Arjo a poskytujeme na ně záruku.
  • Přednostní sazby týkající se zpoplatněných dílů jsou dostupné prostřednictvím servisních smluv Arjo Care.