Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Řešení / Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty / Thank you for booking a call
sph-banner.jpg
Clinical Evidence Summary

Patient Handling and Mobility Solutions

Thank you for booking a call

Thank you for booking a call with our expert. Your local representative will contact you shortly.

Patient handling solutions

Patient mobility is an important clinical issue, and patient handling and mobility technology can be used to promote mobilisation, to improve patient independence and quality of life.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).