Arjo Sara Plus Banner.png

Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Mobilita pacientů/klientů hraje zásadní roli v klinickém prostředí a manipulační a mobilizační pomůcky lze použít k podpoře mobility pacientů/klientů, ke zlepšování jejich soběstačnosti i kvality života. 1,2 Řešení Arjo v podobě stavěcích a zvedacích pomůcek vám umožní mobilizovat vaše pacienty/klienty již v rané fázi bezpečným a funkčním způsobem, čímž budete moci dosáhnout lepších výsledků a maximalizovat efektivitu.

Sara Flex podporuje mobilitu pacientů/klientů

Stavěcí a zvedací pomůcka Sara Flex Arjo

Při použití stavěcí a zvedací pomůcky Sara Flex s novým omyvatelným stavěcím klipovým vakem Arjo je možné ji před použitím dalším pacientem či klientem jednoduše otřít, čímž se snižuje nebezpečí křížové infekce spojené se sdílenými pomůckami pro manipulaci s pacienty/klienty.

Další informace

Zvyšte provozní účinnost a zabraňte křížové kontaminaci

Představujeme nový omyvatelný stavěcí klipový vak Arjo.

Navržený pro použití se stavěcími a zvedacími pomůckami Sara Flex, Sara 3000 a Sara Stedy.

Zvýšená provozní účinnost
Ideální volba pro zdravotnická zařízení, která se raději chtějí vyhnout zdlouhavému procesu praní a souvisejícím činnostem.

Omyvatelný vak může ošetřující personál používat u více pacientů/klientů s minimálním prodlením, neboť ho může jednoduše vyčistit a vydezinfikovat jednoduchým otřením po každém použití. Vak je vždy pohotově k dispozici na zvedáku.

Předcházejte křížové kontaminaci
Vak nemá žádné šité švy, pouze svařované, a tělo, pás a popruhy jsou vyrobeny z neporézního materiálu, který umožňuje čištění a dekontaminaci jednoduchým otřením, čímž snižuje riziko křížové kontaminace.

Stavěcí a zvedací pomůcka Sara Plus Arjo

Sara Plus zlepšuje mobilitu tím, že podporuje činnosti spojené s časnou vertikalizací, jako jsou přesuny vestoje, nácvik nesení vlastní váhy a stoje. Sara Plus může hrát klíčovou úlohu při aktivní mobilizaci a rehabilitaci pacientů opouštějících JIP. V kombinaci s novým omyvatelným stavěcím vakem C-Hook nabízí řešení s vyšší provozní účinností a minimálními prostoji mezi použitím u pacientů.

Představujeme nový omyvatelný stavěcí vak C-Hook

Omyvatelný stavěcí vak C-Hook Arjo je určen k použití se stavěcí a zvedací pomůckou Sara Plus a jeho výhodou je, že není nutné ho prát, jelikož před použitím dalším pacientem/klientem se jednoduše otře. Náš nový vak se snadno používá, snadno čistí a minimalizuje prostoje mezi použitím.

Další informace

Reference
1. Humrickhouse, R., et al. The Ergonomics Open Journal 2016; 9:27-42.
2. Matz, M.: Patient Handling and Mobility Assessments: A white Paper, Second Edition. The Facility Guidelines Institute. (2019).