You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Mobilita pacientů/klientů hraje zásadní roli v klinickém prostředí a manipulační a mobilizační pomůcky lze použít k podpoře mobility pacientů/klientů, ke zlepšování jejich soběstačnosti i kvality života. 1,2 Řešení Arjo v podobě stavěcích a zvedacích pomůcek vám umožní mobilizovat vaše pacienty/klienty již v rané fázi bezpečným a funkčním způsobem, čímž budete moci dosáhnout lepších výsledků a maximalizovat efektivitu.

Sara Flex podporuje mobilitu pacientů/klientů

Stavěcí a zvedací pomůcka Sara Flex Arjo

Při použití stavěcí a zvedací pomůcky Sara Flex s novým omyvatelným stavěcím klipovým vakem Arjo je možné ji před použitím dalším pacientem či klientem jednoduše otřít, čímž se snižuje nebezpečí křížové infekce spojené se sdílenými pomůckami pro manipulaci s pacienty/klienty.

Další informace

Zvyšte provozní účinnost a zabraňte křížové kontaminaci

Představujeme nový omyvatelný stavěcí klipový vak Arjo.

Navržený pro použití se stavěcími a zvedacími pomůckami Sara Flex, Sara 3000 a Sara Stedy.

Zvýšená provozní účinnost
Ideální volba pro zdravotnická zařízení, která se raději chtějí vyhnout zdlouhavému procesu praní a souvisejícím činnostem.

Omyvatelný vak může ošetřující personál používat u více pacientů/klientů s minimálním prodlením, neboť ho může jednoduše vyčistit a vydezinfikovat jednoduchým otřením po každém použití. Vak je vždy pohotově k dispozici na zvedáku.

Předcházejte křížové kontaminaci
Vak nemá žádné šité švy, pouze svařované, a tělo, pás a popruhy jsou vyrobeny z neporézního materiálu, který umožňuje čištění a dekontaminaci jednoduchým otřením, čímž snižuje riziko křížové kontaminace.

Stavěcí a zvedací pomůcka Sara Plus Arjo

Sara Plus zlepšuje mobilitu tím, že podporuje činnosti spojené s časnou vertikalizací, jako jsou přesuny vestoje, nácvik nesení vlastní váhy a stoje. Sara Plus může hrát klíčovou úlohu při aktivní mobilizaci a rehabilitaci pacientů opouštějících JIP. V kombinaci s novým omyvatelným stavěcím vakem C-Hook nabízí řešení s vyšší provozní účinností a minimálními prostoji mezi použitím u pacientů.

Představujeme nový omyvatelný stavěcí vak C-Hook

Omyvatelný stavěcí vak C-Hook Arjo je určen k použití se stavěcí a zvedací pomůckou Sara Plus a jeho výhodou je, že není nutné ho prát, jelikož před použitím dalším pacientem/klientem se jednoduše otře. Náš nový vak se snadno používá, snadno čistí a minimalizuje prostoje mezi použitím.

Další informace

Reference
1. Humrickhouse, R., et al. The Ergonomics Open Journal 2016; 9:27-42.
2. Matz, M.: Patient Handling and Mobility Assessments: A white Paper, Second Edition. The Facility Guidelines Institute. (2019).