You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Řešení pro prevenci VTE

Ačkoli si zdravotnická zařízení dobře uvědomují riziko vzniku VTE, poskytovatelé zdravotní péče nemají vždy dostatek času, zdrojů ani vzdělávacích kapacit, aby mohli zavést optimální strategie zaměřené na prevenci. Se systémem aktivní komprese Flowtron Active Compression System společnosti Arjo mohou profesionálové z řad ošetřujícího personálu snadno poskytovat terapii pro prevenci VTE, která jim pomůže dosáhnout potřebné kompliance i klinické účinnosti.

Bezpečné, pohodlné a flexibilní řešení pro prevenci VTE

Zátěž v podobě VTE

Pacienti na odděleních kritické péče, onkologie, porodnictví, ale i pacienti trpící obezitou, po mozkové příhodě nebo chirurgických výkonech trvajících déle než 30 minut jsou všichni vystaveni riziku vzniku VTE.

Stáhnout brožuru

Souvislost mezi kompliancí a klinickou účinností v prevenci VTE

Systém aktivní komprese Flowtron Active Compression System napomáhá komplianci pacientů s poskytovanou péčí, čímž zároveň podporuje klinickou účinnost.

Stáhnout brožuru

Klíčové klinické důkazy podporující užívání PPK

Nabízíme Vám k prostudování tento dokument, v němž naleznete příklady některých klíčových důkazů podporujících užívání PPK a zejména systému aktivní komprese Flowtron Active Compression System jako součásti programu prevence žilního tromboembolismu.

Stáhnout brožuru s přehledem klinických důkazů

Cenově výhodná terapie přispívá k efektivnějším pracovním postupům a přináší prokazatelné výsledky

Nabízíme klinicky prokázaná řešení v oblasti prevence, která zohledňují ekonomické aspekty zdravotní péče a podporují celkovou efektivitu zdravotnického zařízení. Součástí je i kompletní nabídka služeb a školicích programů, jejichž cílem je posílit Vaše strategie v oblasti kompresní terapie.

Obraťte se na svého místního zástupce