You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence VTE

Pohodlná, praktická a klinicky účinná: neinvazivní řešení od společnosti Arjo.

Žilní tromboembolismus (VTE) se může vyvinout u kohokoli, bez ohledu na věk, pohlaví či etnický původ

Často se jedná o výsledek delší imobility a může se objevit prakticky bez varování.

VTE je zdravotní stav, který je nebezpečný a potenciálně ohrožuje klienta/pacienta na životě. Dochází při něm k ucpání tepny nebo žíly krevní sraženinou. Pokud se sraženina vyvine v hlubokých žilách nohou nebo pánve, jedná se o tzv. hlubokou žilní trombózu neboli HŽT. Pokud se část sraženiny oddělí a dostane do plic, nastává tzv. plicní embolie (PE). Pojem VTE zahrnuje jak HŽT, tak PE.₁

Reference: 1. http://www.worldthrombosisday.org.

Snižování rizika HŽT pomocí přerušované pneumatické komprese

Přerušovaná pneumatická komprese (PPK) napodobuje přirozenou činnost lýtkového svalu nebo svalů dolní části nohy a přispívá ke zvýšenému průtoku krve hlubokými žilami, což pomáhá redukovat žilní stázu a riziko hluboké žilní trombózy. Svými mechanickými účinky na zvýšení toku krve PPK nejenže snižuje žilní stázu, ale zároveň má i měřitelný antikoagulační účinek. PPK pomáhá zmírňovat dvě základní příčiny VTE – redukuje výskyt žilních stáz a zvýšené srážlivosti krve. Jedná se o řešení, které je jednoduché, pohodlné a pro klienty/pacienty ohrožené vznikem VTE klinicky účinné (Morris 2008).*

*Na základě posouzení rizika pro klienta/pacienta si prostudujte podrobnosti o veškerých kontraindikacích v příručce návodu na použití (NkP).

Zobrazit naše výrobky