You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Poskytujeme vám řešení k optimalizaci klinických výsledků

Naše podpůrné systémy pro prevenci vzniku dekubitů jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly optimalizovat klinické výsledky a pomáhaly předcházet negativním vlivům imobility. Náš sortiment pro prevenci vzniku dekubitů cílí na jednotlivé klienty/pacienty, od akutní a dlouhodobé péče po kritickou a bariatrickou péči.

Další informace

Určení vhodného podpůrného povrchu pro každého

Klinické potřeby klientů/pacientů se mohou velmi výrazně lišit. Je důležité, aby byl vhodnému klientovi/pacientovi ve správný okamžik poskytnut vhodný povrch odpovídající příslušným klinickým potřebám.* Například někteří klienti/pacienti mohou vyžadovat speciální léčebný podpůrný povrch zajišťující redistribuci tlaku mimo citlivá místa, čímž lze předejít delšímu působení tlaku. Na druhou stranu, u jiných klientů/pacientů může být nutné realizovat cílené zásahy řešící problémy s teplotou a mikroklimatem. Nabízíme širokou škálu podpůrných povrchů pro všechna možná klinická prostředí a různé klinické potřeby.

*Viz: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Blok týkající se dekubitů