You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Řešení přepravy klientů/pacientů

Byli jsme stvořeni k pohybu

Pro klienty/pacienty s omezenou mobilitou nebo postižením může čas strávený mimo lůžko představovat konkrétní rehabilitační cíl nebo vrchol jejich dne. Až příliš často je však proces přesunu riskantní nebo příliš obtížný, a proto jej daná osoba nezvládne bez asistence

Naše široká nabídka přepravních řešení je navržena tak, aby jednoduchým a efektivním procesem, který je bezpečný, pohodlný a pro všechny zúčastněné důstojný, umožňovala provést vše potřebné.

arjo-bariatric-maxysky2plus.jpg

Stropní zvedáky

Systémy stropních zvedáků od společnosti Arjo umožňují provádět přepravu klientů/pacientů bezpečně, pohodlně a důstojně. Nabízí také snadno ovladatelný systém, který eliminuje nutnost manuálního zvedání, čímž snižuje riziko vzniku zranění na straně ošetřujícího personálu.

Další informace

arjo-saraflex-nurse-elderly-man-patient-555x555.jpg

Stavěcí a zvedací pomůcky

Stavěcí a zvedací pomůcky umožňují vstát klientům/pacientům z lůžka, židle, toalety nebo vozíku pro účely přesunu nebo přepravy. Podporují mobilitu a časnou mobilizaci a jako takové jsou ideální pro klienty/pacienty, pro něž je obtížné se dostat do polohy vestoje.

Další informace

Arjo Floor Lifters Minstrel 555 x 555.jpg

Podlahové zvedáky

Srozumitelné, jednoduše ovladatelné a poskytující maximální pohodlí pro klienty a pacienty. Zvedáky Arjo pro klienty/pacienty si vybudovaly pevné místo jako nejvhodnější volba s ohledem na ergonomii pro dnešní zdravotní sestry a ošetřující personál.

Další informace