You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-flites-nurse-banner.jpg

Pracovní úrazy

Řešení faktorů ohrožujících ošetřovatele

Poskytování nejlepší možné péče není vždy snadné. Bez správných řešení může znamenat riziko jak pro ošetřovatele, tak pro klienta/pacienta. Zejména ruční přesuny mohou způsobit ošetřovatelům vážná a dlouhodobá zranění.

Začlenění kultury ergonomické efektivity

Příčiny zranění ošetřujícího personálu mohou často zahrnovat více faktorů. Je důležité, aby jakékoli zásahy, které se snaží dosáhnout dlouhodobé změny praktik manipulace s klienty/pacienty, braly v úvahu celé toto spektrum rizikových faktorů.

Více o řešeních přepravy pacientů

Pomáháme vám dosahovat bezpečnosti, efektivity a uspokojení

Společnost Arjo vám pomůže vyvinout na míru zpracované programy, které budou brát v úvahu celou řadu faktorů, budou postaveny na znalostech a cílit na zvyšování efektivity manipulace s pacienty ve vašem ošetřovatelském prostředí a přitom pomáhat chránit váš ošetřující personál před riziky zranění.

Více o manipulaci s klienty/pacienty