arjo-nurse-elderly-woman-2135x600.jpg

Porozumět jednotlivci

Porozumět potřebám jednotlivce a soustředit se na tělo i mysl

Filozofie Positive Eight™

Existuje jasná souvislost mezi pozitivními fyzickými, emočními a kognitivními účinky mobility na pacienty a klienty. Z desítek let zkušeností vyplývá, že mobilita hraje zásadní roli, co se týče kvality života, lepších klinických výsledků i efektivity zdravotnického zařízení. Některé z předpokladů mobility – prostředí, pomůcky a dovednosti – představují klíčové aspekty pro zajištění bezpečné a účinné péče. Jádrem našeho přístupu k optimalizaci péče je naše filozofie Positive Eight™. Naznačuje jasnou souvislost mezi účinky mobility a imobility na fyzickou a duševní pohodu klienta. Poskytovatelé péče čelí dvojité výzvě: musí totiž zohlednit nejen stupeň mobility klienta, nýbrž i úroveň jeho kognitivních schopností a responzivního chování, které by se u něho mohlo projevovat.

 

Lidé trpící demencí

Robert, Alice a Stanislava představují nejobvyklejší příklady osob trpících demencí a měli by vám posloužit jako pomůcka při určování individuálních potřeb a při výběru vhodných řešení podporujících každodenní činnosti

Robert

  • Robert má spoustu energie.
  • Nevydrží dlouho sedět a neumí odpočívat. Občas bývá neklidný.
  • Často se vydává sám na procházky a může se ztratit.

Alice

  • Alice je velmi aktivní jak ve vztahu k ošetřujícímu personálu, tak i ostatním klientům.
  • Má přehled o veškerém dění.
  • Vyhledává stimulaci.
  • Hodně se ptá a vyžaduje odpověď.

Stanislava

  • Stanislava bývá ospalá a hodně spí.
  • Má málo energie.
  • Není snadné rozpoznat, zda jen odpočívá, nebo tvrdě spí.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování mobility, který rozlišuje pět stupňů mobility označených písmeny od A do E.

Albert

Albert je chodící a soběstačný

Barbara

Barbara je částečně soběstačná

Cyril

Cyril je upoután na invalidní vozík a je jen málo soběstačný

Dana

Dana neunese nohama vlastní váhu a ve většině situací je zcela závislá na ošetřujícím personálu.

Ema

Ema je trvale upoutána na lůžko a je plně závislá.

Přístup Arjo

Stáhnout brožuru Řešení pro osoby trpící demencí