You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dopředu důstojně

Minimalizace napjatých situací personalizovanou péčí

Péče o osoby trpící demencí je složitá a je plná úskalí i výzev. Není poháněna snahou nalézt lék. Je založena na základní myšlence, že za každou výzvou se ukrývá jedinečná osobnost s nenaplněnými emočními nebo fyzickými potřebami, které je zapotřebí porozumět a pomoci.

K nejvíce stresujícím a nejnáročnějším následkům jejich stavu patří responzivní chování. Obvykle takové chování zahrnuje apatii, depresi, podrážděnost, rozrušení nebo úzkost. Na ošetřovatelské prostředí i jednotlivé ošetřovatele je leckdy vyvíjen značný tlak, aby mírnili epizody responzivního chování a s nimi související napjaté situace. Věříme, že pouze přístupem založeným na personalizované péči o osoby trpící demencí lze udržet odpovídající úroveň kvality života, minimalizovat epizody responzivního chování a dosáhnout efektivity¹

 

 

 

Podpora personalizované péče

Vytvoření takového základu podpory, který by vám umožnil se soustředit na poskytování personalizované péče, je klíčem ke zvýšení kvality života osoby trpící demencí. Principem personalizované péče je posoudit lidskou hodnotu osoby postižené demencí. Je to přístup, který uznává individualitu klienta, jeho osobnost i to, jakým způsobem jeho životní zkušenosti ovlivňují jeho reakci na onemocnění. Také klade důraz na význam vztahů a interakcí s jinými lidmi. Personalizovaná péče je po celém světě uznávána jako nejlépe osvědčený model péče o osoby trpící demencí² a je doporučována mezinárodními zásadami a postupy³.

 

Reference

1. Sloane PD, Hoeffer B, Mitchell CM et al. Effect of person-centered showering and the towel bath on bathing-associated aggression, agitation, and discomfort in nursing home residents with dementia: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2004 Nov;52(11):1795-804.

2. Sam Fazio, Douglas Pace, Janice Flinner, Beth Kallmyer. The Fundamentals of Person-Centered Care for Individuals With Dementia. The Gerontologist. Volume 58, Issue suppl_1, February, 2018: S10–S19,

3. Sam Fazio, Douglas Pace, Katie Maslow, Sheryl Zimmerman, Beth Kallmyer. Alzheimer’s Association Dementia Care Practice Recommendations. The Gerontologist. Volume 58, Issue suppl_1, February, 2018: S1–S9

Přístup Arjo

Stáhnout brožuru Řešení pro osoby trpící demencí