You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobility Gallery™ a personalizovaná péče o osoby trpící demencí

Bezpečná, pohodlná a důstojná péče

Klienti jsou osobnosti, mají různou životní historii, různé preference, chutě i zájmy. Snažíme se zajistit, aby byl jejich život v rámci dlouhodobé péče pohodlný a důstojný.

Z důvodu poklesu funkčních a kognitivních schopností vyžadují osoby pobývající v zařízeních dlouhodobé péče pomoc při každodenních úkonech a osobní péči. Často potřebují podporu v souvislosti s úkony na toaletě, přesuny, hygienou, bezpečností, stimulací, odpočinkem i relaxací.

Snažíme se vyvíjet řešení, která vám pomáhají poskytovat péči na míru dle osobních preferencí jednotlivých osob a v souladu s jejich stavem, pokud jde o jejich funkční a kognitivní schopnosti.

 Nabízíme široký sortiment nástrojů pro posuzování, které vám umožní vyhodnotit potřeby klienta a poskytovat péči podle na míru připraveného a optimalizovaného plánu péče. Nástroj Mobility Gallery™ jsme vyvinuli jako pomůcku pro vás, pokud potřebujete určit úroveň funkční mobility klienta a zvolit vhodná řešení, od lůžek po řešení mobility.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování mobility, který rozlišuje pět stupňů mobility označených písmeny od A do E

Další informace