TheComplexCondition_2135x600.jpg

Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Složitá situace

V současnosti trpí demencí přibližně 50 milionů lidí po celém světě a postiženo je více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné a napjaté situace.

V Arjo čerpáme z více než šedesátiletých zkušeností a odborných znalostí, abychom vyvíjeli řešení, která zlepšují kvalitu života klientů v zařízeních dlouhodobé péče a přispívají k větší pracovní spokojenosti ošetřujícího personálu. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli měnícím se nárokům a potřebám současného prostředí dlouhodobé péče, a snažíme se pomáhat poskytovatelům péče zvyšovat kvalitu péče.Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Náš výzkum a vývoj v oblasti akutní i dlouhodobé péče se opírá o naše základní principy designu. Řídíme se jimi nejen při vývoji výrobků, ale tvoří i základ našeho portfolia a jsou zárukou toho, že budeme i nadále naplňovat měnící se potřeby a nároky současného ošetřovatelského prostředí. Když v našem portfoliu hledáme řešení, které by nejlépe naplňovalo každodenní potřeby dospělých, vašeho prostředí dlouhodobé péče i vašich klientů postižených demencí, zaměřujeme se především na následující hlediska:

 

Přívětivý a domácký vzhled                Barvy a kontrast                       Zvukové prostředí                            Mobilita a důstojnost

         Pohodlí a relaxace                 Podpora individualizované péče                           Podpora ošetřujícího personálu                           Podpora vzájemné interakce

 

Reference

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.

Příručka pro architekty a projektanty

Další informace