You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Složitá situace

V současnosti trpí demencí přibližně 50 milionů lidí po celém světě a postiženo je více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné a napjaté situace.

V Arjo čerpáme z více než šedesátiletých zkušeností a odborných znalostí, abychom vyvíjeli řešení, která zlepšují kvalitu života klientů v zařízeních dlouhodobé péče a přispívají k větší pracovní spokojenosti ošetřujícího personálu. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli měnícím se nárokům a potřebám současného prostředí dlouhodobé péče, a snažíme se pomáhat poskytovatelům péče zvyšovat kvalitu péče.Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Náš výzkum a vývoj v oblasti akutní i dlouhodobé péče se opírá o naše základní principy designu. Řídíme se jimi nejen při vývoji výrobků, ale tvoří i základ našeho portfolia a jsou zárukou toho, že budeme i nadále naplňovat měnící se potřeby a nároky současného ošetřovatelského prostředí. Když v našem portfoliu hledáme řešení, které by nejlépe naplňovalo každodenní potřeby dospělých, vašeho prostředí dlouhodobé péče i vašich klientů postižených demencí, zaměřujeme se především na následující hlediska:

 

Přívětivý a domácký vzhled                Barvy a kontrast                       Zvukové prostředí                            Mobilita a důstojnost

         Pohodlí a relaxace                 Podpora individualizované péče                           Podpora ošetřujícího personálu                           Podpora vzájemné interakce

 

Reference

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.

Příručka pro architekty a projektanty

Další informace