You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

AH-E9000X-1-266.jpg

Nemocniční lůžka

Naprosto nezbytný základ pro pohodu klientů/pacientů

Ať už se jedná o seniora nebo klienta/pacienta v době rekonvalescence, lůžko představuje významný aspekt každodenní péče. Jde o místo, které má zajišťovat pohodlí a bezpečí, kde odpočinek i regenerace probíhají způsobem, jenž je bezpečný a přináší zotavení.

Call to Action

BEd Nurse 555x555.jpg

Pohodlí, bezpečnost a snadné používání ve všech ošetřovatelských prostředích

Nabízíme široký sortiment nemocničních lůžek a lůžek pro dlouhodobou péči navržených tak, aby zajišťovala nejlepší prostředí pro vaše klienty/pacienty s nejrůznějšími potřebami, akutními problémy a pro různá ošetřovatelská prostředí od kritické péče až po péči o klienty/pacienty v pobytovém zařízení.

Nemocniční lůžka

Žádní dva klienti/pacienti nejsou stejní, a řešení klinických potřeb jednotlivce může být náročné. Lůžko představuje důležitý aspekt pobytu klienta/pacienta v nemocnici a je důležité, aby toto prostředí co nejlépe odpovídalo jeho jedinečným potřebám.

Zobrazit nabídku výrobků