You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Plánování čisticí místnosti

Plánování čisticí místnosti

Čisticí místnost je nezbytnou součástí každé nemocnice nebo zdravotnického zařízení pečujícího o nemocné či seniory. Snižováním rizika infekce může jakékoli zdravotnické zařízení či jakákoli nemocnice významně ušetřit.

 

Plánování čisticí místnosti

Existují čtyři základní kameny pro dodržování správných hygienických postupů:

1. Nečistá zóna

Je to prostor vyhrazený pro znečištěné předměty, který je oddělen od čisté zóny a slouží jako sběrné místo znečištěných pomůcek. Může být vybaven nerezovým pultem či stolem pro vyložení předmětů.

2. Umyvadlo

V čisticí místnosti je nejdůležitější správně umístěné umyvadlo pro mytí rukou, jelikož čistých a vydezinfikovaných předmětů se nikdy nesmíte dotýkat špinavýma rukama.  Umyvadlo by mělo být snadno přístupné, mělo by být blízko vchodu, mělo by být vybaveno směšovací baterií ovládanou paží nebo loktem a chybět by neměl ani zásobník na tekuté mýdlo, jednorázové papírové ručníky nebo koš na papírový odpad.

3. Vyplachovací a dezinfekční automat 

Znečištěné nádoby, jako např. podložní mísy a jejich víka, nádoby na moč a toaletní kbelíky, se vloží do vyplachovacího a dezinfekčního automatu, který je vyprázdní, vypláchne a vydezinfikuje bez zásahu obsluhy. Základním pravidlem správné hygienické praxe je, že všechny předměty, jež přišly do styku s tělesnými tekutinami nebo sekrety, musí být co nejdříve zpracovány (tj. vyčištěny a vydezinfikovány) a poté uloženy do prostoru pro skladování čistých předmětů.

Vyplachovací a dezinfekční automaty jsou nabízeny ve třech provedeních: v samostatně stojícím, které poskytuje správnou výšku pro nakládání náplně, v nástěnném, které usnadňuje čištění podlahy, a v podpultovém, které šetří pracovní místo.

4. Prostor pro skladování čistých předmětů

Vydezinfikované předměty, jež nejsou určeny k okamžitému použití, by měly být uloženy odděleně od znečištěných povrchů a předmětů. K tomu mohou dobře posloužit skříně nebo regály, navíc skříňka nainstalovaná nad vyplachovacím a dezinfekčním automatem může ušetřit prostor. V čisticí místnosti by také měla být uzamykatelná skříň nebo skříňka pro uložení chemikálií a dezinfekčních prostředků a vozík se dvěma pytli na špinavé prádlo a odpad.  V případě zpracování nerezových podložních mís je vhodné vybavit čisticí místnost vyhřívanou skladovací skříní.

 

Na čisté předměty jen s čistýma rukama

  • Mikroorganizmy, které pro zdravé lidi mohou být zcela neškodné, mohou v prostředí zdravotnického zařízení způsobit závažné infekce klientům/pacientům se sníženou imunitou.
  • Bakterie, viry nebo plísně jsou všude kolem nás a mohou se přenášet z člověka na člověka předměty, s nimiž není zacházeno správně, nebo nejsou čisté.
  • Dobře navržená čisticí místnost je klíčem k prevenci šíření infekcí.
  • Čistých a vydezinfikovaných předmětů se nikdy nedotýkejte ani s nimi nemanipulujte se špinavýma rukama.
  • Pokud se čistých předmětů dotknete nečistýma rukama, může tím dojít k jejich kontaminaci a narůstá i nebezpečí šíření infekce.
  • Než se čistých a vydezinfikovaných předmětů dotknete, vždy si vydezinfikujte ruce.

 Na čisté předměty jen s čistýma rukama je základní pravidlo, jež platí pro všechny pracovní postupy v čisticí místnosti.