You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dezinfekce

Flexibilita a výběr pro podporu vaší strategie kontroly infekcí

Nabízíme široký sortiment vysoce kvalitního vybavení, včetně dezinfekčních myček, dezinfekčních mycích prostředků nebo různých možností návrhu čisticí místnosti. Máte také na výběr různé materiály, které odpovídají vašim potřebám, pokud jde o čisticí místnost. Můžeme vám pomoci vytvořit efektivní prostředí čisticí místnosti, jež představuje klíčovou součást vaší strategie kontroly infekcí.

Dezinfekce: zajištění čistého a bezpečného prostředí

Jednou z nejdůležitějších operací v denním zařízení představuje bezpečná a efektivní likvidace odpadu lidského původu a dezinfekce k tomu používaného vybavení. Zásadně důležité je v průběhu tohoto procesu snižovat rizika křížové infekce a chránit pracovníky před různými nebezpečími. Správná řešení jsou zásadně důležitá, protože umožňují vytvářet bezpečné a efektivní ošetřovatelské prostředí.

Zobrazit nabídku výrobků

Optimalizace návrhu čisticí místnosti

Vhodně navržená a vybavená čisticí místnost může sehrát významnou úlohu v rámci strategie prevence infekcí, protože zajistí, že bude odpad lidského původu likvidován bezpečně, rychle a účinně, s minimálním kontaktem s personálem; příslušné vybavení pak může být snadno a bezpečně dekontaminováno mezi jednotlivými použitími. Návrh čisticí místnosti by měl usnadňovat a napomáhat řádným praktikám prevence infekce a měl by zajistit bezpečné a příjemné prostředí pro ošetřující personál.

Plánování čisticí místnosti

Chemické tekuté mycí prostředky do dezinfekčních myček

Nabízíme široké spektrum tekutých mycích a čisticích prostředků, které optimalizují výkonost vaší dezinfekční myčky.

Zobrazit nabídku výrobků