You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-vte-bariatric.jpg

Prevence VTE u bariatrických klientů/pacientů

Prevence VTE, jež je pohodlná, praktická a klinicky účinná

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Rizika VTE a obezita

Obezita a související zdravotní potíže představují v mnoha zemích světa rostoucí problém.¹

Obezita bývá spojována s vysokým rizikem žilního tromboembolismu (VTE), který představuje nejvýznamnější příčinu úmrtí v nemocnicích, stejně jako úmrtí obézních pacientů.² Obézní pacienti jsou také více ohroženi náhlou pooperační plicní embolií (PE) s fatálními následky.³ Naše aktivní kompresní systémy (AKS) pomáhají riziko hluboké žilní trombózy (HŽT) u obézních klientů/pacientů minimalizovat. Nabízíme bandáže speciálně určené pro obézní klienty/pacienty a naše léčba metodou AKS je neinvazivní a určena k optimalizaci jejich pohodlí.

Zobrazit naše výrobky

Reference:

1. World Health Organisation (2000) Obesity: Preventing and managing the global epidemic [Online]
2. OECD data, 2012
3. Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, sv. 118, č. 9