You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Pressure Injury Prevention Bariatric AtmosAir-Plus_image. full bleed.jpg

Prevence dekubitů u bariatrických klientů/pacientů

Zobrazit naše výrobky
Vylepšete péči a ochranu křehké kůže pomocí speciálních podpůrných povrchů pro obézní pacienty s narušenou integritou kůže.

V důsledku zadržování tekutin a zhoršenému krevnímu oběhu obézní pacienti často trpí zvýšenou křehkostí kůže, díky čemuž bývají náchylnější ke vzniku dekubitů a potrhání kůže.1 Ke snížení tohoto rizika proto pokyny odborných orgánů, jakým je Evropský poradní panel pro dekubity EUPAP a Národní poradní panel pro dekubity (NPUAP), doporučují používat vhodné podpůrné povrchy.1

Nabízíme celou řadu podpůrných povrchů, které vám pomohou zajistit lepší péči o obézní pacienty s narušenou integritou kůže. Naše bariatrické povrchy odpovídají mezinárodním příručkám2 ohledně prevence a léčby dekubitů.

Reference:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No. 1.

2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. http://www.internationalguideline.com/static/pdfs/NPUAP-EPUAPPPPIA-PUQuickReferenceGuide-2016update.pdf