You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Manipulace s bariatrickými klienty/pacienty

Řádná bariatrická péče vyžaduje nejen zařízení pro speciální zacházení s příslušnou váhovou kategorií, ale také řešení, která berou v úvahu související péči nutnou v případě pacientů s odlišným tvarem těla.

bariatric-patient-handling.jpg

Bezpečná manipulace s pacienty

Manipulace s pacienty o hmotnosti převyšující 150 kg může být pro ošetřující personál náročná jak časově, tak i fyzicky. Bez vhodného vybavení mohou být ošetřovatelé i klienti/pacienti vystaveni nebezpečí závažného poranění.¹ Náš sortiment vybavení pro manipulaci s bariatrickými klienty/pacienty zajišťuje, že zdravotnické zařízení manipulaci s obézními klienty/pacienty zvládne ergonomicky a efektivněji. Všechna řešení, včetně stropních zvedáků, pasivních podlahových zvedáků a vaků, jsou specificky navržena tak, aby ošetřujícímu personálu umožnila optimalizovat důstojnost a pohodlí obézních klientů/pacientů po celou dobu manipulačního úkonu.


1.http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en

Naše řešení pro manipulaci s pacienty: