You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-bariatric-nurse-patient-hygiene banner.jpg

Hygienická péče o bariatrické klienty/pacienty

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Důstojné každodenní úkony – sprchování a návštěvy toalety

Zajištění osobní hygieny obézního pacienta může v rámci bariatrické péče představovat velice náročný úkol. Nejsou-li k dispozici vhodná řešení, mohou být ošetřovatelé odkázáni na pasivní metody, mezi něž patří podložní mísy a umyvadla určená k mytí na lůžku, jež bývají často nevhodná z hlediska ergonomické efektivity, důstojnosti pacienta i bezpečnosti. Naše řešení pro hygienickou péči o bariatrické klienty/pacienty byla vyvinuta s cílem zvýšit kvalitu života, důstojnost i pohodlí obézních pacientů. Ošetřujícímu personálu nabízejí optimální ergonomické pomůcky pro asistované sprchování a úkony na toaletě u klientů/pacientů s hmotností až 320 kg.

Zobrazit naše výrobky