You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Bariatric Solutions Banner.jpg

Bariatrická řešení

Bariatrická řešení

Od okamžiku příchodu do zdravotnického zařízení až do propuštění potřebují obézní pacienti specializovaná řešení odpovídající jejich potřebám klinické péče. Zdravotnická zařízení, jež jsou vybavena vhodnými řešeními, dokážou naplnit tyto potřeby klinické péče obézních pacientů a současně zajistit bezpečnost a efektivitu pro svůj ošetřující personál.

Stáhnout brožuru bariatrická řešení

arjo-close-up-bariatric-nurse-patient-block.jpg

Obezita: Globální epidemie

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více než 1,9 miliardy dospělých starších 18 let trpí nadváhou,¹ z toho 600 milionů je obézních – toto číslo představuje přibližně 13 % dospělé populace světa.¹ Vzrůstající trend vyvolává značný tlak na zdravotnická zařízení, neúměrně zatěžuje ošetřující personál a zvyšuje náklady na péči.² Zdravotnická zařízení jsou přitom nucena reagovat na demografický vývoj a potřeby těchto pacientů, zejména pokud jde o nalezení vhodných řešení, pomůcek či vybavení a také školení ošetřujícího personálu.² Nabízíme portfolio bariatrických produktů a služeb, díky nimž budete plně připraveni čelit výzvám spojeným s bariatrickou péčí a budete moci poskytovat péči obézním pacientům, která bude cenově efektivní, bezpečná a bude zohledňovat jejich specifické potřeby. S naším portfoliem bariatrických řešení bude zdravotnické zařízení schopno naplňovat potřeby obézních pacientů s různým stupněm mobility: od zcela mobilních a nezávislých až po ty, kteří se neobejdou bez pomoci při běžných každodenních činnostech.

Reference: 1. http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en 2. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing sv. 14, č.

Stáhnout brožuru Bariatrická řešení