Arjo Bariatric Solutions Banner.jpg

Řešení pro bariatrické pokoje

Naše řešení pro bariatrické pokoje zajistí, že vaše zdravotnické zařízení bude připraveno na náročnější výzvy spojené s obézními pacienty a bude připraveno jim poskytnout bezpečnou, cenově efektivní a důstojnou péči.

Stáhnout brožuru Bariatrická řešení

Video bariatrických řešení

Cesta Tracey nemocnicí

bariatric500x500.jpg

Zlepšete efektivitu a bezpečnost ošetřujícího personálu

Péče o obézní pacienty vyžaduje asistenci více pracovníků při provádění jednotlivých úkonů, ovšem bez vhodného zařízení jsou ošetřující personál i pacienti vystaveni vyššímu riziku poranění.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Finanční řešení

Správné řešení ve správný čas s kapitálovými investicemi či bez nich. Abychom usnadnili přístup k bariatrickým řešením, nabízíme program pronájmu, který lze upravit na míru přesně podle vašich potřeb. Naše řešení pro bariatrické pokoje zahrnují jednotlivé výrobky i kompletní balíčky a pronajmout si je můžete podle potřeby nebo na základě individuálně upravené smlouvy o pronájmu. Obraťte se na svého místního zástupce, který vám pomůže sestavit finanční řešení nejlépe vyhovující potřebám vaší organizace.

Obraťte se na svého místního zástupce