You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Řešení pro bariatrické pokoje

Naše řešení pro bariatrické pokoje zajistí, že vaše zdravotnické zařízení bude připraveno na náročnější výzvy spojené s obézními pacienty a bude připraveno jim poskytnout bezpečnou, cenově efektivní a důstojnou péči.

Stáhnout brožuru Bariatrická řešení

Video bariatrických řešení

Světová prevalence obezity

Cesta Tracey nemocnicí

bariatric500x500.jpg

Zlepšete efektivitu a bezpečnost ošetřujícího personálu

Péče o obézní pacienty vyžaduje asistenci více pracovníků při provádění jednotlivých úkonů, ovšem bez vhodného zařízení jsou ošetřující personál i pacienti vystaveni vyššímu riziku poranění.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Finanční řešení

Správné řešení ve správný čas s kapitálovými investicemi či bez nich. Abychom usnadnili přístup k bariatrickým řešením, nabízíme program pronájmu, který lze upravit na míru přesně podle vašich potřeb. Naše řešení pro bariatrické pokoje zahrnují jednotlivé výrobky i kompletní balíčky a pronajmout si je můžete podle potřeby nebo na základě individuálně upravené smlouvy o pronájmu. Obraťte se na svého místního zástupce, který vám pomůže sestavit finanční řešení nejlépe vyhovující potřebám vaší organizace.

Obraťte se na svého místního zástupce